Barion Pixel

Etikai kódex

I. Bevezetés


Az "Etikai Kódex " fogalma és célja


Az Etikai Kódex nem szabályzat, hanem értékeket, gondolkodásmódot és viselkedési normákat fogalmaz meg, ez által az UNIX Autó szervezeti kultúráját határozza meg. Irányelvei minden dolgozóra vonatkoznak, azokat közösségünk valamennyi tagja egységesen elfogadja és követi.


Az Unix Autó, küldetése, értékei


A vállalat emberek csoportosulása, akik a vállalat vezetése által megfogalmazott cél érdekében közösen tevékenykednek, a vállalat eszközeit használva. Az Unix Autó tulajdonosa az alábbi cél érdekében hozta létre és működteti a cégcsoportot:


Dolgozói küldetésünk, hogy ügyfeleink igényeire hatékony megoldást nyújtva közösségünket, az Unix Autót olyan piacvezető nyereséges vállalkozásként működtessük, mely elkötelezett tagjainak hosszútávon biztonságos hátteret és tisztességes megélhetést biztosít.


Az Unix Autó legfőbb értéke az "Ember":


Az Unix Autó legfőbb értéke az ember, azok a munkatársak, akik a vállalatot alkotják. Ahhoz, hogy a vállalat nyereségesen működhessen, és az iparágban vezető lehessen, a legjobb csapattal és a leginkább elkötelezett kollégákkal kell dolgoznia.


Az UNIX Autó alapelve, hogy minden vezető saját magának állíthatja össze a csapatát, így összeállíthatja a legjobb csapatot, és akikkel a legjobb eredményt érheti el. Mivel így kiemelt felelőssége van minden vezetőnek a saját csapata összeállításában, ezért a vezetők szabadságát a saját csapatuk összeállításában minden esetben tiszteletben kell tartani.


Az "Etikus” magatartás, az UNIX vállalatok jó hírneve


Az cselekszik etikusan, aki a jogszabályoknak és a belső szabályoknak megfelelően, az UNIX Autó céljaival és érdekeivel összhangban, jóindulattal végzi munkáját. Az etikus magatartás a becsületességben, korrektségben, a vállalat és a kollégák felé megnyilvánuló lojalitásban, jóhiszeműségben valósul meg. Vállalatunk sikere a munkavállalóinktól, vevőinktől és beszállítóinktól kapott bizalom alapul.


Közös érdekünk, hogy mindannyian a közösen elfogadott alapelvek szerint dolgozzunk, ezért, ha az etikai elvárásokat sérülni látjuk, tegyük azt szóvá, adjunk tanácsot kollégáinknak a helyes magatartással kapcsolatban.


Az UNIX vállalatok jó hírneve valós érdemeken alapszik, munkatársainak kulturált, fegyelmezett és korrekt viselkedése váltotta ki a partnereink megbecsülését. Továbbra is olyan módon kell végeznünk tevékenységünket, hogy méltóak maradjunk erre a bizalomra.


II. Az UNIX Autó külső megítélése


Magatartás az ügyfelekkel, az üzleti partnerekkel és a kollégákkal szemben


Az UNIX Autóról kialakult képet az ügyfelek alakítják, ezért vállalati kultúránk középpontjában az ügyfél áll. Minden munkatársunk a minőségi szolgáltatás elkötelezett híve kell legyen, sosem szabad elfelejteni, mi vagyunk a vevőkért, és nem fordítva.


Nem minden munkatársunk érintkezik vevőkkel, akik a „külső ügyfelek”, vannak, akik csak „belső ügyfelekkel”, vagyis kollégáikkal vannak kapcsolatban. Nekik is úgy kell végezni munkájukat, hogy az ő „belső ügyfelük” is elégedett legyen velük.


Ígéretek az ügyfelek felé


Soha ne ígérjünk többet, mint amit teljesíteni tudunk, sem belső sem külső ügyfelek felé. Tartsuk meg adott szavunkat, legyünk megbízhatóak és szavahihetőek.


Az ügyfelekkel szemben, legyen az vevő, beszállító vagy akár kolléga, mindig türelmesnek, udvariasnak, barátságosnak kell lenni. Figyelmesen meg kell hallgatni igényeiket, és - ismerve vállalatunk szolgáltatásait - meg kell találni a számukra legkedvezőbb megoldást.


Panaszok, észrevételek kezelése


Az ügyfelek észrevételeinek kezelése során törekednünk kell arra, hogy az addig esetleg elégedetlen ügyfél elégedetté váljon. Ha a vállalaton belül bárkihez panaszbejelentés érkezik, azt késedelem nélkül az ügyfélszolgálathoz kell továbbítani.


A panaszokra, esetleges sérelmekre nem mentegetőzéssel, hanem tényekkel, érvekkel és megoldásokkal kell reagálni. A bejelentéseket, reklamációkat a lehető leggyorsabban, az ügyfél számára megnyugtató módon igyekezzünk megválaszolni és lezárni.


Értékesítési és egyben beszerzési viszony kezelése


Előfordulhat, hogy egyazon üzleti partnerrel beszállítói és megrendelői viszonyt is fenntartunk. Figyelnünk kell arra, hogy a két jogviszonyt elhatároljuk egymástól. Nem szabhatjuk termékeink megvásárlását egyetlen beszerzésünk feltételéül sem.


Adatvédelem - GDPR


Nemcsak jogi, de erkölcsi követelmény is, hogy semmilyen módon ne éljünk vissza az ügyfelek vállalatunknál nyilvántartott adataival. Ügyeljünk arra, hogy ezek az információk se a vállalaton belül, se azon kívül ne kerüljenek illetéktelen személyek kezébe.


Külső megjelenés


Az UNIX Autó munkatársaként a vállalat megítélését megjelenésünkkel, öltözködésünkkel is alakítjuk. Ügyeljünk a tiszta, kulturált, elegáns öltözködésre, megjelenésre. Ha vállalatunk formaruhát biztosít munkánkhoz, ügyeljünk arra, hogy az mindig tiszta és gondozott legyen.


Az utcán sokan a vállalati járművek megjelenése alapján alkotnak véleményt az UNIX vállalatokról. Ezért a járművek rendezett, tiszta megjelenése, és a kulturált, udvarias közlekedés ugyan olyan fontos, mint a ruházati megjelenés.


Szinén fontos üzleteink és egyéb munkaterületeink megjelenése, elengedhetetlen, hogy ezek folyamatosan rendezett, tiszta állapotban legyenek.


Akár a külső ügyfelek irányába, akár a belső kommunikációban is kizárólag az aktuális céges arculatnak megfelelő eszközöket használjuk. (Céges levélpapír, boríték, adatlapok stb.)


Amennyiben a vállalattal összeköthető módon jelenünk meg bárhol, például céges autóval közlekedünk, vagy vállalati formaruhában ülünk be valahová étkezni, magatartásunkat ahhoz kell igazítanunk, hogy a vállalatot képviseljük. Ez független attól, hogy éppen munkaidőben vagyunk, vagy sem.


Telefon használata


A vállalatunk törekszik arra, hogy dolgozói elérhetők legyenek, ezért minden dolgozót ellátja a munkájához szükséges kommunikációs eszközökkel. A dolgozóktól elvárás, hogy ezeket megfelelően is használják, és szükség esetén elérhetők is legyenek.


Nem etikus magatartás például mobil telefonunkat az asztalon felejteni, vagy egy hívást nem felvenni, esetleg egy ígért visszahívásról elfelejtkezni.


A telefonba való bejelentkezés is meghatározza a céges arculatot, ezért fontos, hogy a telefon felvételénél érthetően és udvariasan mutatkozzunk be.   


Magatartás a versenytársakkal szemben


Üzletpolitikánk szerves része, hogy termékeink és szolgáltatásaink értékesítését azok előnyeire és nem a versenytársak gyengeségeire alapozzuk. A fogyasztók megnyerése érdekében nem alkalmazhatunk tisztességtelen összehasonlítást sem reklámokban, sem termékeink és szolgáltatásaink bármilyen más módon való propagálása során.


A piaci versenyben való helytállás egyik hatékony eszköze az információszerzés. Alapvető etikai elvárás magunkkal szemben, hogy versenytársainkról csak törvényes és tisztességes úton hozzáférhető információkat szerezzünk. Nem szerezhetünk előnyt senkivel szemben etikátlan magatartással. Tiszteletben tartjuk mások szellemi tulajdonát, betartjuk a törvényeket és a jogszabályokat, csakúgy, mint a vállalat belső szabályait.


Sajtó megjelenések, publikációk, közösségi média használat, „kommentelés”


Minden, az egyes az UNIX Autóval kapcsolatos publikációt (újságcikket, műsort, interjút), különösen akkor, ha abban a vállalatot konkrétan is említik, látnia és jóváhagynia kell az adott tagvállalat vezetőjének.


Minden, az állami hatóságoknak benyújtott jelentésben és dokumentumban, illetve a nyilvánosságnak szánt közleményben közölt információnak, teljesnek, igaznak, pontosnak, objektívnek, időszerűnek és érthetőnek kell lennie, minden lényeges szempontból.


A közösségi médiában - például a Facebook felületén - a munkahelyünkkel kapcsolatban bármilyen negatív véleményt közzétenni, vagy negatívan kommentálni mélységesen etikátlan tett. Ez még abban az esetben sem elfogadható, ha a bejegyzés alapja esetleg egy valós sérelem, hiszen az UNIX vállalatok széleskörű lehetőséget biztosítanak a sérelem kezelésre vagy a jogorvoslatra, így ennek semmiképpen sem lehet felülete a közösségi média, és azon keresztül a vállalat lejáratása, hitelességének rombolása.


Közéleti, vallási és politikai szerepvállalás


Az UNIX Autó tiszteletben tartja a munkatársak magánélethez, vallási és politikai meggyőződéshez való jogát - és ezeket semmilyen módon nem befolyásolja. Tehát minden munkatárs szabadon vállalhat szerepet bármely társadalmi, vagy politikai szervezetben.


Azonban ezekkel a szervezetekkel kapcsolatos tevékenységei és megnyilvánulásai nem sérthetik az UNIX Autó etikai alapelveit és nem veszélyeztethetik a vállalat jó hírnevét, kedvező megítélését. A munkatársnak egyértelművé kell tennie, hogy nyilatkozataikat magánemberként teszik és semmiképpen sem az UNIX Autó képviseletében.


E mellett társadalmi, közéleti szerepvállalásunk helyszínéül nem választhatjuk munkahelyünket és a vállalat eszközeit sem vehetjük igénybe e tevékenységek szolgálatára. Magunknak is tiszteletben kell tartanunk más kollégáink vallási, politikai és egyéb meggyőződését és tartózkodnunk kell annak bármilyen eszközzel történő befolyásolásától.


Az UNIX Autó sem anyagi sem erkölcsi támogatást nem nyújthat sem politikai pártok, sem politikai szervezetek, illetve azok képviselői részére sem. A vállalatnak minden körülmények között a politikától függetlennek kell maradnia.


III. A vállalattal szembeni munkavállalói magatartás

Fizikai és szellemi vagyon védelme, biztonság, titoktartás


Az UNIX Autó nagy értékű vagyonnal rendelkezik, amely egy része fizikai vagyon (készletek, gépek, eszközök, ingatlanok stb.) egy másik része pedig a szellemi vagyonát jelentő, piaci értékkel bíró, "know-how" jellegű, minősített információ.


A fizikai vagyonnal kapcsolatban alapvető elvárás, hogy minden dolgozó a rábízott eszközöket a „jó gazda gondosságával” kezelje, legyen szó akár egy személyi használtra vagy munkavégzésre kiadott autóról, vagy akár egy komplett telephelyünk, üzletünk vezetéséről.


De ugyan így a „jó gazda gondosságával” kell eljárni beszerzések menedzselésénél, praktikusan úgy kell tekinteni például egy eszköz vagy beruházási beszerzésre, hogy vajon ha nekünk kellene ez, akkor saját magunknak is ezt a megoldást választanánk?


A másik nagy vagyoni témakör a „nem fizikai”, hanem szellemei vagyontárgyak kérdése. Ide tartoznak a vállalat munkatársainak, munkakörük gyakorlása során létrehozott szellemi termékei, a megszerzett tudás, továbbá azon bizalmas adatok, amelyeket a munkatársak munkájukkal összefüggésben kezelnek.


Mindezen vagyoni értékek védelme rendkívül fontos, minden munkatárs személyesen felelős a rábízott tulajdon védelméért, munkáltatója anyagi és szellemi értékeinek megőrzéséért.


Minden vagyontárgyat, információt és tudást a munkavállalóktól általánosan elvárható gondossággal kell kezelnünk, használnunk, szintén a „jó gazda gondosságának” megfelelően.


Mindannyiunk kezébe kerülhet bizalmas információ. Ezekkel kapcsolatban a lehető legnagyobb gondossággal kell eljárnunk, azok semmilyen körülmények között nem kerülhetnek illetéktelen kezekbe. A bizalmas információk körébe tartoznak többek között például az üzleti tervek vagy azok részletei, a vásárlók vagy munkatársak adatai, egy termék bevezetésének terve. Ezeken kívül minden egyéb olyan nem publikus információ, amelyek hasznára lehetnek a versenytársaknak, illetve, ha nyilvánosságra kerülnek, kárt okozhatnak a vállalatnak, dolgozóinknak vagy ügyfeleinknek.


Még családi vagy baráti körben sem beszélhetünk ilyen információk részleteiről, hiszen ismerőseink, rokonaink nem feltétlenül tudják megítélni, hogy egy-egy információ az UNIX Autó szempontjából mennyire fontos, vagy mennyire bizalmas.


Már a munkaviszony létesítésekor el kell fogadnunk, hogy ezeket az információkat bizalmasan kell kezelnünk a munkaviszonyunk megszűnése után is, tehát munkahelyváltás után sem beszélhetünk tetszésünk szerint minden általunk ismert részletről. Ezt tudomásul vesszük a munkaszerződés aláírásakor, az abban szereplő titoktartási záradék elfogadásával. A munkaviszony megszűnésekor minden bizalmas, illetve csak az UNIX Autóra vonatkozó és tartozó, - papír alapú, vagy elektronikus - dokumentumot vissza kell szolgáltatnunk vállalatunknak.


Összeférhetetlenség, Érintettség, Ajándékozás


Alapvetően minden tevékenységünket úgy kell végeznünk, hogy az ne sértse az UNIX Autó érdekeit, el kell kerülnünk, hogy személyes és hivatalos kapcsolatainkban saját érdekeink összeütközésbe kerüljenek az UNIX Autó érdekeivel.


Ilyen összeférhetetlenség állhat elő például, ha főállásunkon kívüli egyéb tevékenységeket folytatunk, amelyek vagy elvonják figyelmünket a vállalatnál végzett munkánkról, vagy meggátolják, hogy az UNIX Autónál végzett munkát objektíven és hatékonyan lássuk el.


Az UNIX Autó vállalatai arra törekednek, hogy dolgozóinak tisztességes megélhetést biztosítsanak. Amennyiben valakinek az UNIX Autónál betöltött főállásából származó jövedelme mellett egyéb jövedelme is keletkezik, köteles ezt a cég vezetése felé haladéktalanul írásban bejelenteni.


Ha saját vállalkozást működtetünk, annak tevékenységi köre még részben sem lehet azonos az UNIX Autó tagvállalatainak fő tevékenységeivel, hiszen az érdekütközéshez vezet.


Nem kezdeményezhetjük és nem fogadhatjuk el a kapcsolatfelvételt, az együttműködést az UNIX Autó nevében olyan vállalkozásokkal, amelyekben mi magunk, vagy rokonaink üzleti érdekeltséggel rendelkeznek.


A munkatársaknak idejében jelenteniük kell munkahelyi vezetőjüknek minden olyan tudomásukra jutott helyzetet, amelyről valószínűsíthető, hogy összeférhetetlenség kialakulásához vezethet.


Az „érintettség” nem azonos az „összeférhetetlenséggel”. Előfordulhat olyan helyzet, amikor bár összeférhetetlenség ugyan nem áll fenn, de egy döntés meghozásához, vagy a döntés előkészítéséhez nem tudunk objektív alapokon ténykedni. Például egy beszállítói pályáztatás során kiderülhet, hogy az egyik ajánlattevő cég ügyintézője a döntés előkészítő ismerőse, volt osztálytársa, esetleg szomszédja stb.


Ilyen esetben az érintettséget minden esetben jelezni kell a vezetőnek, és az adott munkafolyamatot a célszerű átadni más dolgozónak, csoportnak. Így biztosítható az objektív, etikus, utólag „megkérdőjelezhetetlen” döntés vagy döntéselőkészítés.


Az üzleti életben az "értékes ajándéknak" - kivéve a csekély értékű apróságokat- általában ára van, melyet a megajándékozott vállalata szokott megfizetni. Ezért annak, aki az UNIX vállalatától kapja jövedelmét, nem etikus, hogy olyan más cégtől, magánszemélytől "értékes ajándékot" fogadjon el, akivel az UNIX valamely vállalata is kapcsolatban áll, vagy a jövőben potenciálisan kapcsolatba kerülhet.


Alapelv, hogy nem adunk, és nem fogadunk el olyasmit, ami tisztességtelen üzleti ösztönzőnek minősül, vagy akár csak ilyennek látszik.


Vállalati lehetőségek felhasználása, kedvezményes vásárlás


A vállalati tulajdon, információk használata, illetve munkánk végzése során tudomásunkra jutott lehetőségeket nem fordíthatjuk sem közvetlenül, sem közvetve a saját hasznunkra. Tilos a vállalati tulajdon, információk, illetve beosztásunk személyes előnyök megszerzésére való felhasználása. A munkavállalók nem versenyezhetnek az UNIX vállalataival sem közvetlenül, sem közvetve.


A vállalatnál minden dolgozót megillet a termékekből való kedvezményes vásárlás lehetősége. Ez a kedvezmény azt a célt szolgálja, hogy a dolgozó saját maga, valamint családtagjai kedvezményesen juthassanak a cég termékeihez. Mindezek mellett ezt a lehetőséget nem etikus, és az UNIX Autó munkatársához nem méltó „kiegészítő jövedelemszerzésre” felhasználni, például másodállásban üzletszerűen autószerelést vállalni.


Szabályok és "kiskapuk"


Minden kialakuló helyzetre nem készülhet szabály, olykor előfordul, hogy olyan eseménnyel találkozunk, mely vagy nincs szabályozva, vagy hiányos a szabályzás. Ilyen esetben nem etikus magatartás "kihasználni" a szabályrendszer hiányosságait, visszaélni azzal, ha az aktuális szabályok nem rendelkeznek az adott helyzetről.


Ha érezzük, hogy valami nem helyes, de a "Nekem konkrétan nem mondták, hogy ezt nem lehet" felkiáltással mégis megtesszük. Bár lehet, hogy szabályt nem sértünk, de etikátlan cselekedet elkövethetünk.


Ilyen kérdéskör például a vállalatirányítási rendszer használata, melyben a fejlesztők általában beállítják az egyes felhasználók jogosultságait, lehetőségeit. De előfordulnak esetek, amikor lehetőség adódik - akár egy program hiba, akár a folyamatok sajátossága miatt - egy "etikátlan" művelet végrehajtására. Jó példa erre a vevői kedvezmény, mely kiadásról a szabályzat is rendelkezik, és a vállalatirányítási rendszer is korlátozza, beosztásnak megfelelően. Viszont, ha a rendszerben van lehetőség arra, hogy esetileg csökkentett áron értékesítsenek, például sérült alkatrészt, akkor a dolgozónak kezében van a lehetőség, hogy akár nagyobb tételben "leértékelve" értékesítsen. Ez már egyértelműen nem etikus magatartás, sőt eléri a gazdasági visszaélés, a bűncselekmény szintjét is.


A „bizalom”


Mi az UNIX Autónál folyamatosan arra törekszünk, hogy vállalatunk egy jó munkahely legyen, jó körülményeket teremtsünk, hogy meglegyen a jó hangulatú, hatékony és eredményes munka lehetősége. Sok emberrel dolgozunk együtt, és ennek a közös munkának az alapja a kölcsönös bizalom.


A bizalom ebben az értelemben azt jelenti, hogy hiszünk abban, hogy minden kollégánk a legjobb tudása szerint, a "jó gazda gondosságával" jár el a munkája során, és még a gyanú árnyéka se merül fel annak, hogy esetleg nem így végzi munkáját.


Mindig gondolni kell ara, a bizalom nagyon sérülékeny, és ha egyszer összetörik, akkor viszont nincs az a ragasztó, ami újra összeragassza, ezért nagyon kell vigyázni rá.


IV. Magatartás a munkatársakkal szemben


Együttműködés


Az UNIX Autó vállalatainál senkit nem érhet hátrányos megkülönböztetés neme, kora, etnikai hovatartozása, vallása, politikai meggyőződése, érdekképviselethez való tartozása, vagy bármely egyéb a munkavégzéssel össze nem függő tulajdonsága, tevékenysége miatt. Az UNIX Autóban mindenki magatartását a kölcsönös tisztelet és a közös célokban megnyilvánuló azonos érdekek kell, hogy meghatározzák.


Minden munkatársunkkal azonos a célunk: a vállalatunk stabil és eredményes működését elősegíteni.


Munkánk során törekedjünk a problémák, visszásságok feltárására. Próbáljunk meg a megoldásokat megtalálni és elsősorban ne felelősöket keressünk. Ha bírálunk egy gyakorlatot, vagy eljárást, a jobb működést elősegítendő, igyekezzünk egyben megoldást is javasolni.


A cinikus vagy szkeptikus megjegyzések, kérdések csak felesleges indulatokat szülnek, és nem segítik a probléma megoldását, ezért fogalmazásainkban kerüljük ezeket, törekedjünk az indulatoktól mentes, objektív és szakmai megfogalmazásra, akár vezetőnk, akár beosztottunk irányába kommunikálunk.


Tartsuk tiszteletben nem dohányzó kollégáinkat, és csak az arra kijelölt helyen gyújtsunk rá. Egyéb cselekedeteinkkor is törekedjünk arra, hogy tevékenységünkkel ne zavarjunk feleslegesen másokat.


Magatartásunkkal, illetve munkavégzésünkkel ne veszélyeztessük munkatársaink egészségét, vagy testi épségét; legyünk különös figyelemmel a természetes és épített környezetünk megóvására. Mindannyian tekintsük személyes ügyünknek a környezetvédelmet.


Vezetés


Vezetőként az irányításunk alá tartozó munkatársainkkal együttműködjünk, pozíciónkat ne hatalomgyakorlásra használjuk fel. Jutalmazás vagy büntetés esetén alapvető kritérium, hogy a munkatárs korrekt módon, és teljeskörűen tájékoztatva legyen az érdeméről vagy esetleges hibájáról.


Törekednünk kell arra, hogy a csapatunkat oly módon motiváljuk, úgy vezessük célba, hogy közben ne égjenek ki. Az értékeléseknél kerülni kell a személyeskedést, a modortalan vagy sértő kommunikációt, törekedjünk arra, hogy a feladatot dicsérjük vagy kritizáljuk és ne a beosztott személyét.


Beosztott munkatársainktól nem kérhetünk olyat, ami nem hajtható végre az Etikai Kódex vagy a Működési Szabályzat megsértése nélkül.


Vezetőként minden élethelyzetben meg kell tudnunk őrizni vezetői tekintélyünket, ezért nem etikus túlzottan közeli viszonyt kialakítani beosztottjainkkal, vagy olyan szívességeket kérni tőlük, mely alááshatja vezetői tekintélyünket, esetleg függőséget alakít ki beosztottunk felé.


Belső kommunikáció


Az UNIX Autó elektronikus kommunikációs eszközökkel (pl.: elektronikus levelezés, Intranet, internet hozzáférés) segíti munkatársai belső és külső kapcsolattartását. Ezeknek az eszközöknek a használatára is vonatkoznak az általános érvényű elvek a felhasználás célját illetően: vállalatunk alapvetően munkavégzés céljából bocsátotta rendelkezésünkre őket.


Munkahelyi és magán kapcsolatok


A munkahelyi és magán kapcsolatok összekeverésétől óvakodni kell. A munkaviszony és a magánélet keveredése idővel szinte törvényszerűen problémákat szül, akár a családtagok közös munkahelyen való foglalkoztatása, akár a munkahelyen kialakuló kapcsolatok közép és hosszú távú kezelése. Ezért tartózkodni kell a munkahelyi "magán kapcsolat" kialakításától, főleg a "futó kalandok" vezethetnek vagy magánéleti, vagy munkahelyi válsághoz.   


De problémákat szülhet egy "nagyon közeli ismerős", vagy rokoni, például testvéri vagy házastársi viszony is. Ezért lehetőség szerint kerülni kell a magán és munkakapcsolatok keverését.


Egy vezető és beosztottja közti viszonyban túlzottan közeli kapcsolata esetén könnyen felmerülhet akár az „Erkölcsi zaklatás”, akár a    "Szexuális zaklatás" vádja is. Egy vezető beosztásban lévő dolgozónak etikus - és egyben célszerű is - ha olyan távolságot tart kollégáitól, mely mellett kérdés sem merülhet fel szándékaival kapcsolatban.


V. Záradék


Az Etikai Kódex érvényesítése, a megsértésének bejelentése, következménye


Az Etikai Kódex rendelkezéseinek betartása minden munkavállaló kötelessége. A rendelkezéseinek megsértését jelentenünk kell közvetlen felettesünknek, ha pedig az elkövető maga is vezető, akkor az ő feletteséhez kell fordulnunk. Súlyosabb esetben fordulhatunk közvetlenül a vállalat vezetőségéhez, vagy akár a Tulajdonoshoz is. A jóhiszeműen tett bejelentésekért a bejelentőt nem érheti semmilyen hátrány.


Az etikai normák megsértőinek felelősségre vonása az adott ország Munka Törvénykönyve és a Polgári Törvénykönyve vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően történhet.


Az alkalmazott szankció a cselekménytől függően lehet szóbeli vagy írásbeli figyelmeztetés, a munkaviszony megszűntetése vagy egyéb jogérvényesítés, összhangban a helyi törvényekkel és a vállalati szabályokkal.


Ha a vétkes kötelezettségszegés a munkáltatónak kárt okoz, a munkáltató az érintett munkavállalót kártérítésre kötelezheti. A vezetőknek ügyelni kell arra, hogy az alkalmazott szankció arányban álljon a cselekmény súlyával, veszélyességével, esetleges következményeivel.


Az Etikai Kódex alkalmazásáról való lemondás, a megismerés joga


Jelen Etikai Kódex rendelkezéseinek alkalmazásáról lemondást kizárólag az UNIX Tulajdonosa rendelheti el. Az Etikai Kódex szövegét bárki bármikor elolvashatja. Az Etikai Kódex megismerését és elfogadását minden dolgozó a munkaszerződése aláírásával nyugtázza. A munkáltatói jogkört gyakorló vezetők felelősek az Etikai Kódex munkatársakkal való megismertetéséért és az abban foglaltak betartatásáért.


Gyakran előforduló kérdések és a rájuk adható válaszok


Mi a teendő, ha egy ügyfél dühösen kéri rajtunk számon egy szolgáltatásunk hibáját?

Kérdezzünk vissza, tisztázzuk, hogy pontosan megértettük-e a felvetést.

Vázoljuk a megoldás menetét: mikor, mi fog történni a probléma megoldása érdekében.

Haladéktalanul lássunk hozzá a hiba orvoslásához.

Amennyiben mi nem tudunk segíteni a probléma megoldásában (mert az pl. nem tartozik szakterületünkhöz), ajánljuk fel segítségünket a megfelelő munkatárssal való kapcsolatfelvételhez.


Mi a teendő, ha egy ügyfél egy olyan előnyt kér tőlünk a saját számára, mely szabályzatba ütközik vagy vállalatunknak káros? (Pl. beépített termék vissza vételét és jóváírását kéri.)

Határozottan utasítsuk vissza, közöljük, hogy kérése a vállalat szabályzatába ütközik.


Mi a teendő, ha egy versenytársunk munkatársa vállalatáról titkos adatokat akar nekünk átadni, vagy értékesíteni?

Határozottan utasítsuk vissza a lehetőséget,

Értesítsük saját felettesünket, aki megteszi a további szükséges lépéseket.


Mi a teendő, ha ismerősünk, vállalatunk által bizalmasnak minősített információt kér tőlünk?

Mondjuk meg neki, hogy a kért információt sajnos nem áll módunkban megosztani vele, mert

o arra nincs felhatalmazásunk, illetve az kifejezetten tilos,

o ránk nézve hátrányos jogkövetkezményekkel járhat, és

o vállalatunk, és ezen keresztül az UNIX Autó érdekeit is sérti.

A bárki által hozzáférhető információkat megoszthatjuk ismerőseinkkel, segíthetünk nekik a keresett információ felkutatásában (pl. újságokban, vagy az UNIX honlapján.)


Mi a teendő, ha egy rokonunk arra kér minket, hogy juttassuk előnyhöz egy beszállítói tenderen való részvételnél?

Udvariasan, de határozottan utasítsuk vissza a kérését.

Tájékoztassuk, hogy a kérése a vállalat Etikai Kódex ébe ütközik.

Tájékoztassuk, hogy a beszállítók kiválasztására rendszeresített folyamat eleve kizárja az általa kért szívesség teljesítésének lehetőségét.Írta: Zombori Antal

Első megjelenés: 2011-03-23

Utolsó módosítás: 2022-07-08Gyorsbillentyűk

Általános
Navigáció
/
/
/
Visszalépés
Esc
Ablak bezárása
Esc
Gyorskereső
Ctrl
F
/
F2
Személyautó keresés
Alt
A
Teherautó keresés
Alt
T
Motorkerékpár keresés
Alt
M
Típusfüggetlen termékek
F10
Elmentett autók
Alt
P
Előzmények
Alt
E
Kosár
Alt
C
/
Alt
F5
Webshop kezdőlap
Ctrl
Home
Webshop menü navigáció
Ctrl
Fejléc navigáció
Ctrl
Alvázszám kereső
Alt
V
Gyári ajánlat
Alt
G
Gyorsbillentyűk
F1
Billentyűsúgó
Alt
F1
Jármű keresése
Jármű kiválasztása
Kategóriák
Cikklista
Kosár
Alvázszám kereső
Gyári ajánlat kérése
Kiválasztás
Enter
Enter
/
Keresés
Gépelés
Kijelölés
Szóköz
Csoport kinyitása
Enter
Enter
/
Szóköz
/
Ritka gyártók
Alt
S
Ritka modellek
Alt
S
Kiválasztás
Enter
Enter
/
Keresés
Gépelés
Részletes adatok
F8
Autó mentése
F2
Nézetváltás
Alt
N
Rendezés
Alt
R
Autó mentése
Alt
F2
Kiválasztás
Enter
Enter
Keresés
Gépelés
Kijelölés
Szóköz
Típusfüggetlen kategóriák elrejtése
Alt
F10
Kiválasztás és továbblépés
Enter
Csoportok közötti váltás
/
Kosárba helyezés
Enter
Enter
Keresés
Gépelés
Tulajdonságok
F8
Termékadatlap
F7
Kapcsolódó termékek
Alt
K
Kedvencekbe rakás
Alt
F2
Nézetváltás
Alt
N
Rendezés
Alt
R
Több részlet
Alt
+
Kevesebb részlet
Alt
-
Szűrő kijelölése
Szóköz
Darabszám növelése
+
Darabszám csökkentése
-
Megjegyzés
Gépelés
Flottakártya választás
Alt
F
Kilépés a beviteli mezőből
Esc
Funkció indítása
Alt
V
Kiválasztás
Enter
Enter
Jármű adatai
F8
Szűrés
1-9
Fordítás
Alt
F
Keresés
Gépelés
Funkció indítása
Alt
F11
Kiválasztás
Enter
Enter
Új ajánlat
Insert
Fejadat csatolmánya
F3
Fejadatok
F4
Ajánlat másolása
Ctrl
Insert
Fejadat megjegyzés
Alt
F2
Időszak módosítása
Alt
F10
Ajánlat nyomtatása
Ctrl
P
Ajánlatkérő ablakban mentés
Ctrl
Enter
Enter
Tételek oldal mennyiség módosítás
+
-
Tételek oldal megjegyzés
Alt
F2
Tételek oldal rendelés
Alt
R
Tételek oldal csatolmány
F3
Tételek oldal kedvezmény
Ctrl
K