Barion Pixel

Az UNIX Autó és Alkatrészkereskedelmi Kft. adatkezelési szabályzata és adatvédelmi nyilatkozata

Az adatkezelő neve: UNIX Autó és Alkatrészkereskedelmi Kft. (a továbbiakban: „UNIX Autó Kft. vagy Adatkezelő”)

Az adatkezelő címe: 1139 Budapest, Frangepán utca 55-57.

Elérhetőség: Cím: 1139 Budapest, Frangepán utca 55-57. Tel: +36-1-270-8700; Fax: +36-1-270-8799;

Az adatkezelés megnevezése: Az adatkezelés az Ön, mint Felhasználó önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján történik.

Az adatkezelés jogalapja: Figyelemmel az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”) foglaltak és a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdése alapján az érintett személyes hozzájárulása.

Fogalom meghatározások:

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

Alapelvek a személyes adatok kezelésével kapcsolatosan:

Az Adatkezelő a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, célhoz kötötten, adat takarékosan, pontosan, korlátozott tárolhatósággal, bizalmas jelleggel és elszámoltatható valamint az érintett számára átlátható módon kezeli.

A személyes adatok:

A kezelt adatok köre:

A jármű forgalmi rendszáma, a számlázási név, irányítószám, utca és házszám, mobiltelefonszám, e-mail cím, a rendszám országjele, ország, megye, város, alvázszám, motorszám, évjárat (év, hónap), a forgalmi érvényességi ideje, a zöldkártya érvényességi ideje, az autó utolsó km óra állása, az autó évi átlagos futása (km), ABS, ASR, ESP, katalizátor, klíma, szervó. Az Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében az Ön számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, az Ön vásárlói élményének növelése. A cookie-t Ön képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával Ön tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű. Az Adatkezelők személyre szabott szolgáltatások biztosítása során, cookie-k alkalmazásával a következő Személyes adatokat kezelik: demográfiai adatok, valamint érdeklődési kör információk, szokások, preferenciák (böngészési előzmények alapján).

A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok, videókamerás képfelvétel:

az Ön bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a honlap szolgáltatásainak igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Ön külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Kirendeltségeinken Önről a vásárlás során videokamerás képfelvétel készül, melyet az Adatkezelő 14 napig tárol vagyonvédelmi célzattal.

Az adatkezelés célja:

Ha kitölti regisztrációs oldalunkat, adatainak megadásával lehetőségünk nyílik arra, hogy Törzsvásárlói Autókártyáját elkészíthessük. Az Autókártya birtokában 10 % kedvezménnyel vásárolhat üzleteinkben; amennyiben adatai kezeléséhez hozzájárult és részünkre megadta, úgy figyelmeztetjük SMS-ben vagy elektronikus levélben, ha lejárt a gépjármű műszaki vizsgájának érvényessége. Regisztrációjával hozzájárul ahhoz, hogy e-mailben elküldjük Önnek akciós ajánlatainkat. Az érintettel az adat felvétele előtt közölni kell, hogy az adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt is. Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja fel.

Az adatkezelés időtartama:

Tájékoztatjuk, hogy az Ön részére való számla kiállításához szükséges adatait jogszabályi kötelezettség miatt 5+2 éves időtartamig megőrizzük. Tájékoztatjuk, hogy az Ön által megadott személyes adatokat az Ön visszavonó nyilatkozatáig vagy törlési kérelméig kezeljük. Tájékoztatjuk, hogy a kirendeltségeinken videokamerás megfigyelő rendszer üzemel vagyonvédelmi okból, melynek felvételeit az Adatkezelő 14 nap elteltével törli.

Az adatok törlése:

Az Ön által megadott adatok esetében, az Ön önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 30 napon belül töröljük az adatokat. Amennyiben Ön jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, az UNIX Autó Kft. a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát a tudomásszerzéssel egyidejűleg azonnal törölheti. A törlési igényt a www.unixauto.hu/kapcsolat oldalon kell leadni. Az UNIX Autó Kft. a törlési igény beérkezésétől számított 30 napon belül törli az adatokat, amennyiben annak megtartására jogszabály nem kötelezi. Törlés esetén a profilban szereplő adatok nem állíthatóak helyre.

Személyre szabott reklámok/tartalmak:

Az Ön érdeklődési körének megfelelően az Adatkezelő személyre szabott reklámokat jeleníthet meg a honlap látogatása során letöltött oldalakon, vagy személyre szabott reklámokat küldhet Önnek e-mailben, amelyek az Ön számára hasznosabb, érdekesebb információkkal szolgálnak. A hirdetési csíkok és a személyre szabott tartalmak kiosztása gép által történik, a kiosztás során személyes adatok nem kerülnek átadásra, feldolgozásra, az adatok elemzése, vizsgálata nem szükséges.

Hírlevél küldése során megvalósuló adatkezelés:

Az adatgyűjtés ténye és az adatkezelés célja: www.unixauto.hu címen elérhető webáruházban történő regisztráció során a felhasználó előzetesen hozzájárulhat, hogy a szolgáltató aktuális ajánlataival a regisztráció során megadott elérhetőségeken elektronikus vagy papír alapú hírlevélben megkeresse. Az Adatkezelő regisztráció hiányában reklámüzenetet nem küld, a regisztrált felhasználó szóban, elektronikus és levélpostai úton is leiratkozhat a hírlevél küldéséről. Hírlevél regisztrációhoz az honlapon feltüntetett adatvédelmi nyilatkozat elfogadása szükséges

Az érintettek köre: A webáruházban hírlevél küldéséhez hozzájárulást adott látogatók, ill. vásárlók

A kezelt adatok köre: dátum, időpont, vezetéknév, keresztnév, email cím, telefonszám

Az adatkezelés jogalapja: Hírlevélre történő feliratkozás esetén az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló törvény és az EU 2016/679 rendelet („GDPR”) 6.cikk (1) bekezdés a.) pont.

Az adatkezelés időtartama: A törlési kérelem beérkezése esetén a személyes adatok 30 napon belül törlésre kerülnek.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:

Az UNIX Autó Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot az Ön előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a módosított adatkezelési szabályzat elfogadása után zavartalanul veheti igénybe a szolgáltatást.

Az adatok továbbítása:

Az UNIX Autó Kft. által kezelt adatokat kizárólag munkatársai (belföldi és külföldi), illetve szervizhálózatának tagjai érhetik el. A 2011. évi CXII. törvény értelmében az adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Adattovábbítás külföldre:

Személyes adatot e törvény hatálya alá tartozó adatkezelő vagy adatfeldolgozó harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő részére akkor továbbíthat, vagy harmadik országban adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor adhat át, ha a) ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy b) az adatkezelésnek a törvényi feltételei teljesülnek, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. A Ön jogérvényesítési lehetőségeit a 2011. évi CXII. törvény, illetve a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltető munkatársát a www.unixauto.hu/kapcsolat oldalon.

A Felhasználó jogai, érvényesítésük módja:

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e az Ön személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést. Az Ön által megadott személyes adatok szolgáltatások beléptető rendszerének beállításainál, illetve az egyes szolgáltatásokhoz tartozó profil oldalakon megtekinthetők. Ettől függetlenül Ön személyes adatai kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a www.unixauto.hu/kapcsolat oldalon küldött üzenetben tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatás kérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján Ön egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt Ön regisztrált email címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy az Adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt Önt más módon is beazonosítsa. A tájékoztatáskérés kiterjedhet az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg az Ön adatait. Ön kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az Adatkezelés célját, Ön kérheti a hiányos Személyes adatok kiegészítését. Az Ön által az adott Szolgáltatáshoz kapcsolódóan megadott Személyes adatok a Szolgáltatások beléptető rendszerének beállításainál, illetve az egyes Szolgáltatásokhoz tartozó profil oldalakon módosíthatók. Személyes adat módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre. Ön kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak törlését. A törlés megtagadható (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy (ii) ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja Önt, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre. Az Adatkezelő által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén az Adatkezelő a hírlevél adatbázisában az Ön személyes adatait törli. Ön kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha Ön vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot. Ha Ön vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen Ön kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza. Ha az Adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi a kezelt személyes adatok törlését, ehelyett kérheti azok felhasználásának korlátozását. Ön továbbá akkor is kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de Ön igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. Ön kérheti, hogy az Adatkezelő az Ön által rendelkezésére bocsátott és az Ön által automatizált módon kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadják és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsák. Ön tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen ha a személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor. Az Adatkezelő az Ön tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az Adatkezelést megszünteti és a kezelt személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

Külső feldolgozók:

Az Adatkezelő szavatolja, hogy az Ön adatait külső szolgáltatók részére nem továbbítja

Az adatkezelés biztonsága:

Az Adatkezelő a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről, és az incidens bejelentése a felügyeleti hatóságnak:

Adatkezelő az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azután, hogy tudomására jutott, jelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak kivéve, ha az adatvédelmi incidens feltehetőleg nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságára nézve. Ha az adatvédelmi incidens feltehetőleg magas kockázattal jár az érintett személyek jogaira és szabadságára nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Bírósági jogérvényesítés:

Az érintett, jogainak megsértése esetén, az Adatkezelő ellen a bírósághoz fordulhat. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, amelynek területén az Adatkezelő székhelye van. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az Adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi. A bíróság elrendelheti ítéletének - az Adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő - nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett e törvényben védett jogai megkövetelik.

Kártérítés:

Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Adatvédelmi nyilatkozat

Kijelentem, hogy az UNIX Autó és Alkatrészkereskedelmi Kft. (a továbbiakban UNIX Autó Kft.) Adatvédelmi szabályzatát megismertem, az UNIX Autó Kft. adatgyűjtési céljaival, miszerint az UNIX Autó Kft. adataimat Törzsvásárlói Autókártyám létrehozásának érdekében gyűjti össze, és a Törzsvásárlói Autókártyákkal történő, kedvezményekre jogosító vásárlásaim érdekében tárolja, tisztában vagyok. Hozzájárulok, hogy az általam önkéntesen megadott személyes adataimat az UNIX Autó Kft. az általa megadott célra felhasználhassa, és az UNIX Szervizhálózat tagjai számára elérhetővé tegye az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának megfelelően. Tisztában vagyok vele, hogy miután regisztrált partnerré válok az UNIX Autó Kft.-nél, jogomban áll kérni bármely vagy akár az összes általam megadott információ és adat törlését, módosítását. Elfogadom, hogy személyes adataimhoz a cég illetékes belföldi és külföldi munkatársai és az UNIX Autó Kft. hálózatához csatlakozó belföldi és külföldi autószervizek hozzáférhessenek, azonban más magán-, jogi személy valamint jogi személyiség nélküli társaság részére az adatok nem továbbíthatók. Az UNIX Autó Kft. és szervizhálózata az általam átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosult a szabályzatban megadotton kívül más célra felhasználni, illetve azokat továbbadni. Hozzájárulok ahhoz, hogy külön rendelkezés hiányában az UNIX Autó Kft. és szervizhálózatának tagjai a regisztrációnál megadott e-mail címen a későbbiekben tájékoztassanak akcióikról és újdonságaikról.

Gyorsbillentyűk

Általános
Navigáció
/
/
/
Visszalépés
Esc
Ablak bezárása
Esc
Gyorskereső
Ctrl
F
/
F2
Személyautó keresés
Alt
A
Teherautó keresés
Alt
T
Motorkerékpár keresés
Alt
M
Típusfüggetlen termékek
F10
Elmentett autók
Alt
P
Előzmények
Alt
E
Kosár
Alt
C
/
Alt
F5
Webshop kezdőlap
Ctrl
Home
Webshop menü navigáció
Ctrl
Fejléc navigáció
Ctrl
Alvázszám kereső
Alt
V
Gyári ajánlat
Alt
G
Gyorsbillentyűk
F1
Billentyűsúgó
Alt
F1
Jármű keresése
Jármű kiválasztása
Kategóriák
Cikklista
Kosár
Alvázszám kereső
Gyári ajánlat kérése
Kiválasztás
Enter
Enter
/
Keresés
Gépelés
Kijelölés
Szóköz
Csoport kinyitása
Enter
Enter
/
Szóköz
/
Ritka gyártók
Alt
S
Ritka modellek
Alt
S
Kiválasztás
Enter
Enter
/
Keresés
Gépelés
Részletes adatok
F8
Autó mentése
F2
Nézetváltás
Alt
N
Rendezés
Alt
R
Autó mentése
Alt
F2
Kiválasztás
Enter
Enter
Keresés
Gépelés
Kijelölés
Szóköz
Típusfüggetlen kategóriák elrejtése
Alt
F10
Kiválasztás és továbblépés
Enter
Csoportok közötti váltás
/
Kosárba helyezés
Enter
Enter
Keresés
Gépelés
Tulajdonságok
F8
Termékadatlap
F7
Kapcsolódó termékek
Alt
K
Kedvencekbe rakás
Alt
F2
Nézetváltás
Alt
N
Rendezés
Alt
R
Több részlet
Alt
+
Kevesebb részlet
Alt
-
Szűrő kijelölése
Szóköz
Darabszám növelése
+
Darabszám csökkentése
-
Megjegyzés
Gépelés
Flottakártya választás
Alt
F
Kilépés a beviteli mezőből
Esc
Funkció indítása
Alt
V
Kiválasztás
Enter
Enter
Jármű adatai
F8
Szűrés
1-9
Fordítás
Alt
F
Keresés
Gépelés
Funkció indítása
Alt
F11
Kiválasztás
Enter
Enter
Új ajánlat
Insert
Fejadat csatolmánya
F3
Fejadatok
F4
Ajánlat másolása
Ctrl
Insert
Fejadat megjegyzés
Alt
F2
Időszak módosítása
Alt
F10
Ajánlat nyomtatása
Ctrl
P
Ajánlatkérő ablakban mentés
Ctrl
Enter
Enter
Tételek oldal mennyiség módosítás
+
-
Tételek oldal megjegyzés
Alt
F2
Tételek oldal rendelés
Alt
R
Tételek oldal csatolmány
F3
Tételek oldal kedvezmény
Ctrl
K